EDUpower

edu power 11Projekt, który realizuje KANA, pn. Małopolskie Centrum Systemowego Rozwoju EDUpower jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 4-21 lat oraz wymianę międzypokoleniową. Miejscem realizacji projektu jest Tarnów oraz Tarnów-Mościce.

Projekt zakłada realizację cyklicznych zajęć edukacyjnych dla trzech grup wiekowych dzieci. Ponadto projekt obejmuje swoim działaniem warsztaty medialne dla młodzieży. W ramach zadania realizowane są również zajęcia sportowo-rozwojowe oraz konstruktorskie. Projekt zakłada organizację spotkań plenerowych otwartych.

W celu dokonania rekrutacji należy pobrać, wypełnić i złożyć osobiście w sekretariacie KCEM KANA "Kartę zgłoszeniową". 

Dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie KANY, ul. Mościckiego 12 oraz telefonicznie tel. 14 6-888-111.


 pdfx60 Pobierz karte zgłoszeniową