Z Rodziną do Gwiazd #3 DAMIAN SZMAGLIŃSKI Z RODZINĄ

Nie jest łatwo godzić życie zawodowe z tym rodzinnym, ale bohaterom naszego kolejnego odcinka serii „Z Rodziną do gwiazd” to się bardzo dobrze udaje. On - dziennikarz Telewizji Polskiej, ona - obecnie prowadząca audycje w Radiu Warszawa.

Z Rodziną do Gwiazd #2 MARCIN LEWANDOWSKI

W wieku 13-14 lat zdecydowanie chętniej kopał piłkę z kolegami. Ale jednak w końcu trafił nie bieżnię i zaczął na niej wykręcać duże sukcesy. „Train smart and hard” - powtarza, ale to rodzina zajmuje pierwsze miejsce w jego życiu.

Z Rodziną do Gwiazd #1 ADAM MAŁYSZ

Z Rodziną do Gwiazd #1 ADAM MAŁYSZ
Połączenie dwóch różnych światów nigdy nie było łatwe; gdy w grę wchodzi kariera sportowa na najwyższym szczeblu i rodzina - łatwiej z pewnością nie jest!

EPIcentrum” Rodziny czas start

EPIcentrum Rodziny, jest to projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.po pierwsze rodzina bannder

Uczestnicy i miejsce realizacji projektu

Projekt jest projektem ogólnopolskim.

Odbiorcami są widzowie i słuchacze środków społecznego przekazu.

 

Geneza projektu i cele

EPIcentrum Rodziny, jest to projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.EpiCentrum2

Główną ideą projektu "EPIcentrum Rodziny" jest propagowanie rodziny jako centrum w jej wymiarze społecznym. To podstawowa komórka, która ma określone zadania
i role w społeczeństwie, a jednocześnie dopomina się wsparcia i szacunku ze strony innych środowisk i grup społecznych. Kształtowanie i promowanie rodziny jako związku kobiety i mężczyzny oraz macierzyństwa i rodzicielstwa to zadanie trudne, gdyż taki obraz nie jest odpowiednio ukazywany w szeroko rozumianych mediach. O tym jak mocny wpływ na każdego człowieka mają środki społecznego przekazu potwierdziły miesiące pandemii oraz wojny na Ukrainie.

EPI w projekcie znaczy tyle, co "empatia, poznanie i wynikająca z tego konkretna informacja", co dla prawidłowego rozwoju rodziny stanowi centrum. Projekt ma być kompendium informacji wspierającej rodzinę i podjęcie decyzji o jej założeniu. Będzie to z pewnością informacja pozwalająca scalić rodzinę i ją wzmacniać na każdym etapie oraz zmotywować osoby podejmujące decyzje dotyczące swojej przyszłości
do założenia rodziny opartej na tradycyjnych wartościach. KANA prowadząc projekty dedykowane dla różnych grup wiekowych spotkała się i spotyka z różnymi problemami dotykającymi współczesną rodzinę oraz osoby podejmujące decyzję o jej założeniu. Analizując te problemy, wypracowała wiele sposobów ich rozwiązywania. Młody człowiek w obecnym czasie spotyka się z wieloma przekazami, które mogą zniechęcać do tworzenia rodziny w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Projekt chce wykorzystać nowoczesne narzędzia przekazu, nie porzucając przy tym tradycyjnych i sprawdzonych.

Problemami są min.:

- strach przed założeniem rodziny, złożeniem deklaracji długofalowych dotyczących życia w małżeństwie – projekt przewiduje warsztaty (wykorzystujące aplikacje mobilne dostępne we wszystkich urządzeniach), których celem będzie przełamanie lęku młodych uczestników przed budowaniem wspólnej, sformalizowanej przyszłości (dla szkół średnich),

- wpływ otoczenia bliższego i dalszego na rezygnacje z trudu i odpowiedzialności związanej z budowaniem trwałej wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej – w ramach „EPIcentrum Rodziny” zostaną przygotowane audycje radiowe z udziałem specjalistów
lub małżeństw, organizacji pomocowych itp., ukazujące całe spektrum możliwości rozwiązywania problemów i napotykanych trudności (radio RDN),

- odbieranie i umniejszanie kompetencji rodziny jako naturalnego środowiska jej progresu poprzez współczesne światopoglądy – nagrany i wyemitowany cykl 5 programów telewizyjnych, pokaże, że rodzina to nie balast, a środowisko wspierające rozwijanie pasji i talentów. Telewizja SYNAJ.tv do udziału w tej serii zaprosi znane i cenione osoby, tzw. „autorytety”,

- brak sprzyjających okoliczności na spotkania pozwalające na wyminę opinii w środowisku rodzin wielodzietnych zostanie rozwiązany przez organizację 2 eventów w formie otwartej w ścisłym centrum Miasta Tarnowa. W ten sposób zostanie zapewniona możliwość spędzenia wspólnego czasu w atmosferze rodzinnej. W ramach eventów będą organizowane zajęcia animacyjne dla dzieci oraz spotkania ze specjalistami, panele dyskusyjne czy grupy wymiany doświadczeń dla małżonków i rodziców.

Projekt przewiduje wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji, m.in. poprzez użytkowanie materiałów, wiedzy i narzędzi w zakresie realizowanych działań, organizacji czasu wolnego oraz zajęć edukacyjnych, rozwojowych i pomocowych w KCEM KANA.

Osiągnięte rezultaty staną się podstawą do dalszych działań KCEM Kana, ale także redakcji SYNAJ.tv i innych ośrodków edukacyjnych i pomocowych - w tym szkół, poradni, Centrów Doskonalenia Nauczycieli, ośrodków akademickich i duszpasterskich.

Ambasadorami Projektu będą sami uczestnicy, którzy biorąc udział w jego realizacji zrobili progres w rozwoju osobowym i projektowym.

Elementy projektu

Efektem materialnym projektu "EPIcentrum Rodziny" będą:

audycje radiowe (2 szt.) – konkretne rozwiązania i odpowiedzi na problemy, z jakimi borykają się we współczesnym świecie rodziny

programy telewizyjne (5 szt.) – rozmowy z autorytetami, pokazujące, że rodzina to najlepsze wsparcie na drodze rozwijania pasji i talentów

warsztaty dla młodzieży (4 szt.) – spotkania pozwalające przełamać lęk przed założeniem rodziny

eventy (2 szt.) – wydarzenia dające rodzinie okazję do wspólnego spędzenia czasu i wzajemnego rozwoju

O nas...

KANA jest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego. Poprzez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, kursy szkoleniowe oraz liczne projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

KANA w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Podnosi ich poziom edukacyjny i wychowawczy, stwarza dla nich szansę właściwego rozwoju, wspiera ich w starcie życiowym oraz w drodze ku pełnej dojrzałości.

KANA aktywizuje dorosłych, w tym seniorów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, pomagając w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu zainteresowań.

Kontakt

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"
Mościckiego 12
33-100 Tarnów,
tel./fax 14 68-88-111
e-mail:sekretariat@kana.pl

REGON: 851-652-063
NIP: 873-26-85-639

NASZE KONTO:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Tarnów PL: 
80203000451110000002367890

Sekretariat czynny:
poniedziałek - 8.00-20.00
wtorek - 13.00-20.00
środa - 13.00 - 20.00
czwartek - 8.00-20.00
piątek - 11.00-20.00

Lokalizacja

mapa