Poznajemy Swoje Miasto

Poznajemy Swoje Miasto

Nasi seniorzy -członkowie KANY  zwiedzali Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Mieści się ono w renesansowym  Ratuszu będącym niegdyś siedzibą władz miejskich, sądu, prokuratury.

Obecnie podziwiamy tu stałą wystawę portretu sarmackiego, salę  myśliwską zawierającą eksponaty związane z polowaniem, wystawę poświęconą kulturze szlacheckiej. Zwiedzający byli najbardziej zainteresowani wystawą ostatnio nabytej przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie kolekcji wyrobów ze szkła i porcelany pochodzącej z dawnego depozytu  książąt Sanguszków. Po muzeum oprowadzał pan Łukasz Jewuła, którego opowieści i informacji o zwiedzanym obiekcie słuchano z dużym zainteresowaniem.

poznajemy 02

 

O nas...

KANA jest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego. Poprzez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, kursy szkoleniowe oraz liczne projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

KANA w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Podnosi ich poziom edukacyjny i wychowawczy, stwarza dla nich szansę właściwego rozwoju, wspiera ich w starcie życiowym oraz w drodze ku pełnej dojrzałości.

KANA aktywizuje dorosłych, w tym seniorów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, pomagając w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu zainteresowań.

Kontakt

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"
Mościckiego 12
33-100 Tarnów,
tel./fax 14 68-88-111
e-mail:sekretariat@kana.pl

REGON: 851-652-063
NIP: 873-26-85-639

NASZE KONTO:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Tarnów PL: 
80203000451110000002367890

Sekretariat czynny:
poniedziałek-piątek:  12.00-20.00

Lokalizacja

mapa