Srebrna Małopolska 2030....

Srebrna Małopolska 2030....

Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ogłosił konsultacje społeczne projektu Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030.

Spotkanie konsultacyjne w przedmiotowej sprawie odbyło się  Tarnowie  w Sali Lustrzanej 31 marca 2023.Uczestniczyli :

 członkowie Tarnowskiej Rady Seniorów, CUS, członkowie większości klubów seniora w Tarnowie.

Nasz klub reprezentowała dziesięcioosobowa grupa seniorów z członkiem obecnego zarządu Klaudią Tarczoń na czele.

Spotkanie w Tarnowie prowadziła Aneta Widak Kierownik

Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych UMWM wraz z zespołem prelegentów.

Od strony organizacyjnej wydarzenie wspierała Tarnowska Rada Seniorów.

O pracy klubu KANA mówiła Maria Gogojewicz-Pęcherek.

W przerwie obrad można było skorzystać z poczęstunku

Wydarzenie uświetnił występ Zespołu SIEMASZKI z MCAS Siemacha Nestor oraz Jerzy Naleziński  członek  klubu KANA ,który rozbawił zebranych znakomitą interpretacją wiersza Mariana Załuckiego ”Komfort działa”.

Spotkanie prowadziła Lidia Jaźwińska przewodnicząca TRS.

Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030
Srebrna Małopolska 2030

O nas...

KANA jest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego. Poprzez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, kursy szkoleniowe oraz liczne projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

KANA w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Podnosi ich poziom edukacyjny i wychowawczy, stwarza dla nich szansę właściwego rozwoju, wspiera ich w starcie życiowym oraz w drodze ku pełnej dojrzałości.

KANA aktywizuje dorosłych, w tym seniorów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, pomagając w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu zainteresowań.

Kontakt

Katolickie Centrum Edukacji KANA
Mościckiego 12
33-100 Tarnów,
tel./fax 14 68-88-111
e-mail:sekretariat@kana.pl

REGON: 851-652-063
NIP: 873-26-85-639

NASZE KONTO:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Tarnów PL: 
80203000451110000002367890

Sekretariat czynny:
poniedziałek-piątek:  12.00-20.00

Lokalizacja

mapa