Kursy maturalne

Kursy i korepetycje przedmiotowe, adresowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem ich jest pogłębienie i utrwalenie zdobytej wiedzy z wybranego przedmiotu. Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, w 12 osobowych grupach, w profesjonalnie przygotowanych pracowniach, przy zastosowaniu współczesnych metod i środków nauczania. Trwają cały rok szkolny w godzinach popołudniowych i wieczornych ustalanych przez grupę z prowadzącym lektorem.

Oferta kursów i korepetycji przedmiotowych jest następująca:

ANGIELSKI

 • maturzyści – mat. podstawowa
 • maturzyści – mat. rozszerzona

NIEMIECKI

 • maturzyści – mat. podstawowa
 • maturzyści – mat. rozszerzona

JĘZYK POLSKI

 • maturzyści – mat. podstawowa
 • maturzyści – mat. rozszerzona

MATEMATYKA

 • maturzyści – mat. podstawowa
 • maturzyści – mat. rozszerzona

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY

 • Biologia dla maturzystów
 • Chemia dla maturzystów

Kurs roczny (60 godz.  - zajęcia raz w tygodniu po 90 min.)  

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 • Kursy prowadzone są w grupach około 12 osobowych.
 • Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy.
 • O rozpoczęciu kursu decyduje dyrektor Kany.
 • Wszelkie nieobecności muszą zostać niezwłocznie usprawiedliwiane u prowadzącego zajęcia.
 • Wpłat należy dokonywać osobiście w sekretariacie KANY przy ul. Mościckiego 12 w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 lub na konto bankowe.
 • Wpłata w dwóch równych ratach.
 • Wysokość opłaty jest uzależniona od osiąganych dochodów oraz od rodzaju kursu.
 • Istnieje możliwość skorzystania z 20% zniżki dla osób posiadających Kartę Rodziny,
 • Uczestnicy otrzymują bezpłatnie Zaświadczenia ukończenia kursu (o przyznaniu zaświadczenia decyduje 80% frekwencja obecności na zajęciach)
 • Uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z przygotowanych pakietów promocyjnych w trakcie trwania kursów.
 • W przypadku rezygnacji w trakcie kursu wpłata nie zostaje zwrócona.

pdfx60Pobierz:
- Kartę zgłoszeniową