Zajęcia stacjonarne – język angielski dla Seniorów

PXL 20210705 080505344Od 4 czerwca Seniorzy powrócili po kilkunastu miesiącach pracy zdalne do zajęć stacjonarnych. Dla wielu umiejętność posługiwania się oprogramowaniem MS Teams stała się cennym doświadczeniem i sprawdzeniem swoich umiejętności.

Zajęcia stacjonarne - pogotowie komputerowe dla Seniorów

PXL 20210705 083514620.MPOd 7 czerwca Seniorzy powrócili po kilkunastu miesiącach pracy zdalne do zajęć stacjonarnych. Dla wielu umiejętność posługiwania się oprogramowaniem MS Teams stała się cennym doświadczeniem i sprawdzeniem swoich umiejętności.

Przedwiosenny spacer

4 wiosenny spacerKilka dni przed ogłoszeniem lockdownu nieliczna grupa członków KANY złożona ze szczepionych i ozdrowieńców  udała się na pierwszy w tym roku mini-rajd pod przewodnictwem pani Jasi Waszkiewicz. Trasa wiodła aleją Tarnowskich, ul. Lotniczą  ul .Sanguzków , Pałacu Sangużków .Pani Jasia po drodze zaznajamiała z historią Zamku na Górze św. Marcina i pałacu.

Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II. Część II zdalnie i cyfrowo

w holdzoe 12

Od września 2020 roku KANA przy współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie, Katolickim Stowarzyszeniem Wychowawców oraz Uniwersytetem Nauczania Społecznego Jana Pawła II, realizuje projekt Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II. Część II zdalnie i cyfrowo. W hołdzie Polskiemu Papieżowi.