Kolędowanie w KANIE

1Seniorzy należący do  MCAS KANA jak większość członków różnych organizacji  w naszym mieście mieli również swoją uroczystość świąteczno-noworoczną. Zainicjowana została ona uroczystą Mszą Św. w gościnnej kaplicy Sióstr Służebniczek w piątek 10-01-2020,a celebrowaną przez prezesa KANY ks. Marcina Barana. W czasie trwania Mszy Zofia Nowak odczytała fragmenty Pisma Świętego ,a Katarzyna Poliwka odśpiewała Psalm.

 Po Mszy wystąpił nowopowstały zespół wokalno-taneczny PRZYJACIELE prowadzony przez panią Zuzannę Jasiak-Michałek. Seniorzy należący do niego zaprezentowali licznie tu zgromadzonym członkom KANY kolędy i pastorałki wykonując je  przy akompaniamencie skrzypiec,

syntezatora i akordeonu. Skutecznie zachęcali do wspólnego śpiewania wprowadzając wśród wszystkich  obecnych słuchaczy  radosny nastrój, za co po występie organizatorzy: dyr. KANY Grzegorz Sudoł i Edyta Nowicka podziękowali wręczając im symboliczne upominki.

Gościem honorowym zaproszonym na dzisiejszą uroczystość była przewodnicząca Tarnowskiej Rady Seniorów  Lidia Jaźwińska. Ciąg dalszy uroczystości mniej oficjalny odbył się w budynku KANY, do którego udali się wszyscy uczestnicy , aby wzajemnie złożyć sobie życzenia noworoczne .W miłej atmosferze czas szybko upłynął przy rozmowach i smacznym poczęstunku, za co należą się gorące  podziękowania organizatorom.

2 3

KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE
KOLĘDOWANIE W KANIE