Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II. Część II zdalnie i cyfrowo

w holdzoe 12

Od września 2020 roku KANA przy współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie, Katolickim Stowarzyszeniem Wychowawców oraz Uniwersytetem Nauczania Społecznego Jana Pawła II, realizuje projekt Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II. Część II zdalnie i cyfrowo. W hołdzie Polskiemu Papieżowi.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Jego finał i uroczysta Gala Laureatów połączona z Konferencją będzie miała miejsce 17 listopada 2020 o godz. 9:30 (11:30).

Temat konferencji: „Aby «człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem»”. Pedagogiczne inspiracje nauczaniem Papieża Jana Pawła II”. Podczas konferencji odbędą się 3 wykłady i dyskusja panelowa.

Na konferencji zostaną przekazane informacje o Laureatach konkursów. Nagrody Laureaci będą mogli odbierać w MCDN Ośrodek w Tarnowie. Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele władz Kościelnych, państwowych oraz samorządu terytorialnego, którzy wcześniej w formie nagrania przekazali gratulacje dla wyróżnionych osób. Niestety w okolicznościach pandemii odbędzie się ona wirtualnie. Jednakże przygotowany został cały pakiet informacji, który będzie można śledzić w sieci za pośrednictwem MS TEAMS oraz synaj.tv

W ramach projektu przeprowadzono działania takie jak: Konkurs dla nauczycieli na opracowanie scenariusza lekcji  w oparciu o metodę WebQuest lub Odwróconej klasy nawiązującego do jednego z wymienionych niżej obszarów tematycznych: „Szacunek dla dziejów narodu polskiego w nauczaniu Jana Pawła II”, „Jan Paweł II - papież rodziny”, „Pielgrzymki Jana Pawła do Polski”, Konkurs multimedialny dla do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na wykonanie prezentacji multimedialnej na jeden temat, wybrany z przedstawionych poniżej propozycji: Szkoła podstawowa - „Jan Paweł II – Papież Pielgrzym”, „Pasje Jana Pawła II”, „Co to znaczy przebaczać? Jak to robił Jan Paweł II”;  Szkoła ponadpodstawowa - „Idea Światowych Dni Młodzieży”, „Jan Paweł II w Diecezji Tarnowskiej”, „Cywilizacja miłości w nauczaniu Jana Pawła II”, Konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych  (klasy 6-8) i ponadpodstawowych  na prowadzenie bloga na temat „Jan Paweł II i moja rodzina”, zainspirowanego wywiadami, wspomnieniami i doświadczeniami rodzin uczniów związanych z osobą Polskiego Papieża, Konkurs plastyczny z wykorzystaniem dowolnego programu graficznego dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6,7-8) i ponadpodstawowych  na wykonanie pracy plastycznej na jeden temat, wybrany z przedstawionych poniżej propozycji: „Jan Paweł II – Największy misjonarz świata”, „Pielgrzymki Jana Pawła II do diecezji tarnowskiej”, „Polscy święci i błogosławieni kanonizowani i beatyfikowani przez Jana Pawła II”, Gra miejska „Śladami Jana Pawła II w Tarnowie" z udziałem uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas 7 – 8 szkół podstawowych, Quiz tematyczny „Śladami Jana Pawła II w Tarnowie” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie klas 7- 8 szkół podstawowych. Przygotowana również została z okazji 100 urodzin Świętego Jana Pawła II publikacja okolicznościowa wydana elektronicznie, na której znajdują się ciekawe i oryginalnie zaprezentowane wspomnienia z pobytu św. Jana Pawła II w Diecezji Tarnowskiej.

plakat w holdzoe 12