Przedwiosenny spacer

4 wiosenny spacerKilka dni przed ogłoszeniem lockdownu nieliczna grupa członków KANY złożona ze szczepionych i ozdrowieńców  udała się na pierwszy w tym roku mini-rajd pod przewodnictwem pani Jasi Waszkiewicz. Trasa wiodła aleją Tarnowskich, ul. Lotniczą  ul .Sanguzków , Pałacu Sangużków .Pani Jasia po drodze zaznajamiała z historią Zamku na Górze św. Marcina i pałacu.

Pałac Sangużków  obecnie jest siedzibą Zespołu Szkól Ekonomiczno- Ogrodniczych .Dyr. tej placówki pan Robert Kozioł udostępnił go dzisiaj zwiedzającym. Po pałacu pokazując pomieszczenia(kuchnię łazienkę ,sypialnie księcia i księżnej salę kolumnową i kaplicę)  i nieliczne już  elementy dawnego wyposażenia oprowadzała pani vice-dyrektor szkoły        a na zakończenie wykonała pamiątkowe fotografie całej grupy w dawnym  gabinecie księcia na tle resztek ówczesnego wyposażenia

   Po czym pani Jasia w imieniu grupy podziękowała za miłe przyjęcie  i ofiarowała symboliczną kartkę świąteczną z podpisami zwiedzających dyrekcji szkoły.

Spacer po parku połączony z podziwianiem pomnika przyrody wiekowego tulipanowca zakończył  dzisiejszą udaną pieszą  wycieczkę.

Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer
Przedwiosenny spacer