"Mieszkańcy podwodnych krain"

pwd 23 1Na zajęciach plastycznych w placówce wychowankowie stworzyli przestrzenny ocean. Każde dziecko samodzielnie kolorowało morskie stwory. Następnie wycięte elementy przyklejało na dużym arkuszu niebieskiego brystolu.

 pwd 23 2