Warsztaty „Stacja Tarnów”

stacja tarnow 1Wychowankowie w dniu 23 lipca uczestniczyli w lekcji muzealnej w „Galerii Panorama” dotyczącej historii tarnowskiego dworca oraz rozwoju kolei na ziemiach polskich i na świecie, połączonej ze zwiedzaniem dworca. Na zakończenie zajęć każdy wykonał pamiątkę związana z tematem zajęć.

Podopieczni kolorowali ilustrację naszego dworca w Tarnowie, która została oprawiona w antyramę. Ponadto mogli również obejrzeć stałą wystawę fragmentów „ PANORAMY SIEDMIOGRODZKIEJ”

Warsztaty „Stacja Tarnów”
Warsztaty „Stacja Tarnów”
Warsztaty „Stacja Tarnów”
Warsztaty „Stacja Tarnów”
Warsztaty „Stacja Tarnów”
Warsztaty „Stacja Tarnów”
Warsztaty „Stacja Tarnów”
Warsztaty „Stacja Tarnów”
Warsztaty „Stacja Tarnów”
Warsztaty „Stacja Tarnów”
Warsztaty „Stacja Tarnów”
Warsztaty „Stacja Tarnów”
Warsztaty „Stacja Tarnów”
Warsztaty „Stacja Tarnów”
Warsztaty „Stacja Tarnów”
Warsztaty „Stacja Tarnów”