Godziny otwarcia w czasie wakacji

Informujemy, że KANA w czasie wakacji jest czynna od 8.00 do 16.00, Placówka Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej od 10.00 do 14.00KANA