O nas

Katolickie Centrum Edukacji MłodzieżyKANAjest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego, która w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z młodzieżą zdolną a pochodzącą z rodzin niezamożnych.


KANA podnosi poziom edukacyjny i wychowawczy młodzieży, tworzy szansę właściwego rozwoju i przeciwdziała ewentualnym patologiom społecznym.

KANA wspiera młodych ludzi w starcie życiowym, w drodze ku pełnej dojrzałości, poprzez bezpłatne zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin wiedzy, by owoc talentów, które złożył w nich Bóg nie uległy zniszczeniu i zaniedbaniu z braku odpowiednich środków dla ich rozwoju.

KANA nie ma charakteru wyznaniowego, mimo iż jest inicjowana przez Kościół katolicki. Jest jednakowo otwarta dla każdego młodego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia i wyznawanego światopoglądu.

KANA szczególny nacisk kładzie na posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej i pedagogiczno-psychologicznej, a także na wyposażenie w nowoczesny sprzęt informatyczny i audiowizualny.

KANA swoją uwagę kieruje także w stronę młodzieży niepełnosprawnej, odsuniętej nierzadko na margines życia społecznego.

KANA w swoich działaniach otwarta jest na współpracę ze wszystkimi instytucjami, które zabiegają o dobro młodzieży.

KANA w ramach pozyskiwania środków finansowych (unijnych lub innych) prowadzi szkolenia i warsztaty dla grup zawodowych, osób pracujących, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych.

ue.jpg efs.jpg
zporr.jpg

Celem Centrum jest prowadzenie i propagowanie takich form edukacji młodzieży, które zmierzają do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, umożliwiając jej również zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym i rodzinnym. Przy realizacji swoich celów statutowych Centrum kieruje się nauczaniem Kościoła.

DSC07511

P1040018.jpg

DSC04070

P1040018 senior


 

Swoje zadania Centrum realizuje poprzez:

 1. organizowanie szkoleń oraz kursów dokształcających, zwłaszcza dla bezrobotnych;
 2. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz pomocy bezrobotnym, w szczególności bezrobotnej młodzieży;
 3. wymianę młodzieży z krajami Unii Europejskiej;
 4. organizowanie warsztatów ekologicznych;
 5. szkolenie animatorów pracy z młodzieżą;
 6. organizowanie imprez naukowych i społeczno-kulturalnych, w tym:
  - konkursów literackich i fotograficznych,
  - festiwali muzycznych,
  - spektakli teatralnych i wieczorów poetyckich,
  - wystaw i wernisaży,
  - seminariów, odczytów i wyjazdów naukowych.
 7. realizacje programów w dziedzinie profilaktyki narkomanii i interwencji kryzysowych u młodzieży;
 8. prowadzenie aktywnej pracy wychowawczo-oświatowej z młodzieżą pochodzącą z rodzin rozbitych oraz młodzieżą zdemoralizowaną;
 9. kształtowanie u młodzieży postaw zgodnych z katolicką etyką pracy.
 10. pomoc edukacyjną i pedagogiczno - psychologiczną dla młodzieży ze środowisk patologicznych;
 11. współdziałanie w zakresie bieżącej działalności oraz wymiany doświadczeń z lokalnymi samorządami;
 12. wystawianie zaświadczeń o ukończeniu kursów i innych przedsięwzięć animowanych przez Centrum.

Dzięki różnorodnej ofercie "Kany", młodzi i starsi, bezrobotni i niepełnosprawni mogą rozwijać swoje zdolności i talenty, poznawać świat i ogromne możliwości techniki, integrować się i budować wspólnotę koleżeństwa i przyjaźni.

Działalność "Kany" jest realizacją cennej inicjatywy Kościoła i lokalnej społeczności, by przychodzić z pomocą tym, którzy nie mogą w inny sposób, rozwijać potencjału swej osobowości, swych uzdolnień i talentów, których nie stać, z powodu biedy, na realizację projektu życia, projektu swej przyszłości.

 

O nas...

KANA jest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego. Poprzez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, kursy szkoleniowe oraz liczne projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

KANA w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Podnosi ich poziom edukacyjny i wychowawczy, stwarza dla nich szansę właściwego rozwoju, wspiera ich w starcie życiowym oraz w drodze ku pełnej dojrzałości.

KANA aktywizuje dorosłych, w tym seniorów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, pomagając w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu zainteresowań.

Kontakt

Katolickie Centrum Edukacji KANA
Mościckiego 12
33-100 Tarnów,
tel./fax 14 68-88-111
e-mail:sekretariat@kana.pl

REGON: 851-652-063
NIP: 873-26-85-639

NASZE KONTO:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Tarnów PL: 
80203000451110000002367890

Sekretariat czynny:
poniedziałek-piątek:  12.00-20.00

Lokalizacja

mapa