Idea KCEM Kana

EDUKACJA+

Nasza działalność sprowadza się do wspólnego mianownika, który określamy jako EDUKACJA +.
Plus znaczy więcej, pełniej, bliżej.
Prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży, do których zaliczamy: kursy przedmiotowe, językowe, maturalne; wyjazdy, obozy, zajęcia żeglarskie, kajakowe, rowerowe, szachowe, językowe, edukacyjne; projekty, zajęcia specjalistyczne, warsztaty. Zakres działań obejmuje również zajęcia dla osób aktywnych - 50+ - kurs komputerowy, językowy, zajęcia pilastes, dequpage, fotograficzne, wyjazdy, spotkania z zaproszonymi osobami. Dokładamy wszelkich starań, aby przedstawiać szeroki wachlarz oferty skierowanej do różnego rodzaju odbiorców i pod kątem potrzeb danej grupy wiekowej.
Poprzez połączenie kultury, aktywności, nauki i animacji realizowane są liczne projekty zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, które charakteryzują się jakością i różnorodnością w swojej formie. Elementy dopełniając się wzajemnie tworzą wartość dodaną każdego projektu.
Połączenie wielopokoleniowe i wzajemna interakcja pozwala na wymianę doświadczeń i ponadczasowych wartości.

KULTURA I WYCHOWANIE

Nie chcemy zastępować w żaden sposób rodziców w wychowaniu dzieci, ale staramy się ich w tym wspierać w miarę swoich możliwości. Nie chcemy też narzucać ideologii, ale naszym celem jest kształtowanie w duchu wzajemnej odpowiedzialności.
Wychowanie zakłada potrzebę wartości. Dlatego uważamy, że określenie celu wychowania nie jest wystarczające. Trzeba również określić metody i sposoby jego realizacji. Ponadto muszą zaistnieć warunki umożliwiające zarówno poznanie wartości, jak i ich realizowanie w życiu. Niewątpliwie najważniejszym czynnikiem kształtującym system wartości młodego człowieka jest obecność osobowych wzorców w życiu rodzinnym, szkolnym, społecznym i religijnym. Obcowanie z osobami, które nie tylko deklarują jakieś wartości, ale także je realizują, stanowi najważniejszą gwarancję ich przyswajania i świadomej akceptacji. Warto wychowywać do rozumienia wartości życia i zdrowia, które integrują, kierują i pozwalają ochraniać ludzkie istnienie. Uwypuklać i kształtować całą gamę wartości ze sfery psychicznej, m.in. wrażenia, myślenie, odczuwanie, mądrość, wyobraźnię, kreatywność, rozwagę, inteligencję, odpowiedzialność czy też umiejętność przebaczania. Są to wartości rozwojowe a jednocześnie sensotwórcze. Wśród wartości społecznych kładziemy nacisk na kształtowanie relacji jednostki z innymi osobami czy też grupami. Ukazujemy wartość rodziny, narodu, państwa, przyjaźni, uczciwości czy miłości. Nie boimy się ukazywania w procesie wychowania wartości, które dotykają głębokiej sfery życia duchowego człowieka. 

WIELOTEMATYCZNOŚĆ I CYKLICZNOŚĆ ZAJĘĆ

Wielotematyczność zajęć, która daje możliwość realizacji tematów wzajemnie się przeplatających i uzupełniających, to charakterystyczne działanie, które realizujemy z naszymi beneficjentami. Łączymy wiele zagadnień i przez to pozwalamy w sposób syntetyczny spojrzeć na świat i odejść od szufladkowego segregowania wiedzy. W dziedzinach kultury, sztuki, nauki, sportu uczestnicy zajęć rozwijają indywidualne zdolności i kształtują zdolności interpersonalne. Uczymy zdolności abstrakcyjnego myślenia i wyobraźni oraz wykorzystywania zdobytej wcześniej wiedzy do dalszych poszukiwań.
Zajęcia dają możliwość uczestnikom do wszechstronnego działania uaktywniając przy tym wszystkie zmysły. Naszym zadaniem jest edukacja, która poprzez pracę z książką, obrazem, muzyką, ale też współzawodnictwo w grach, zabawach i zajęciach sportowych dostarcza wrażeń estetycznych oraz  emocjonalnych.
Działania realizujemy poprzez regularne zajęcia. Ten element gwarantuję skuteczność zdobywanej wiedzy, umiejętności i przyjaźni z innymi.

BUDOWANIE ZDROWEJ I TRWAŁEJ SPOŁECZNOŚCI

Hierarchiczna struktura każdej grupy zakłada różnorodność ról społecznych pełnionych przez jej członków. Staramy się wskazywać na to, iż właściwe wydaje się budowanie społeczności opartej na twardych zasadach tak, by w przyszłości mimo przeciwności mocno trwały przy swoim zdaniu. Członek grupy, który postępuje zgodnie z normami, spotyka się z akceptacją przez innych. Dzieci i młodzież w relacjach z rówieśnikami uczą się przedstawiać własny punkt widzenia, słuchać, co mają do powiedzenia inni, stają przed koniecznością uzgadniania stanowisk i dochodzenia do wspólnych rozwiązań. Role, w jakich młody człowiek występuje w grupie rówieśniczej, mogą być rolami przez nich przyjętymi, nadanymi lub przypisanymi jednostce przez grupę. Wiążą, się z pewnymi umiejętnościami, które jednostka posiada. Staramy się odkrywać takie role i pomagać wypracować elementy, które umożliwią z kolei na pozytywne wejście w interakcje społeczne. Kontakty z rówieśnikami stymulują rozwój ruchowy, poznawczy, społeczny i emocjonalny, dlatego praca w grupach pomaga nawiązywać kontakty społeczne, współpracować, zgłaszać inicjatywy, bronić własnych interesów, negocjować, dochodzić do wspólnych rozwiązań, pełnić rolę przywódcy i podporządkowywać się kierownictwu innych.