Władze KCEM Kana

Zarząd

Ks. mgr Marcin Baran - Prezes
pdf Nominacja

dr Grzegorz Sudoł – Dyrektor
pdf Nominacja

dr hab. Agnieszka Rzepka, prof. PL -  Członek Zarządu
pdfNominacja

mgr Sławomir Wantuch - Członek Zarządu
pdfNominacja

Pracownicy
Edyta Nowicka 
Dorota Przybyło
Marta Kamykowska 
Iwona Gądek
Klaudia Tarczoń