Tożsamość

Genealogia 

Źródła pochodzenia idei KANY należy doszukiwać się ponad 2000 lat temu. Tak jak za czasów Chrystusa (J 2, 1-12), tak i dzisiaj KANA jest miejscem spotkania wielu pokoleń i radości tworzenia społeczności oraz oddziaływania na środowisko, w którym przyszło realizować swoje plany i marzenia. Dostrzeżenie problemu, wzajemna pomoc i wsparcie jest obecne i dzisiaj w działalności Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA. Każda z zaangażowanych osób współpracująca z KCEM KANA, stara się, aby pomoc skutecznie docierała do potrzebujących wsparcia.

Rok 1998 był czasem, w którym została powołana instytucja, której zadaniem było wsparcie młodych ludzi w starcie życiowym, w drodze ku pełnej dojrzałości, poprzez bezpłatne zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin wiedzy.

Na przestrzeni lat zmieniały się potrzeby społeczne a także zmieniała się rola KANY. Dzisiaj KANA jest nowocześnie zarządzaną instytucją realizującą swoją misję wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w tym Seniorów. Realizując liczne projekty międzynarodowe, regionalne oraz lokalne KANA stara się włączać w kształtowania społeczeństwa obywatelskiego oraz realizować swoją misję sprzed 2000 lat.
EDUKACJA+, bo tak nazywa się idea KANY łączy wielopokoleniowo włączając w proces edukacji element: kultury, aktywności, animacji. Plus oznacza więcej, dlatego proponowane wyjazdy, spotkania, zajęcia, ich różnorodność, nowoczesne narzędzia multimedialne oraz doświadczona i kreatywna kadra prowadząca, stanowią wartość dodaną dla wszystkich uczestników zajęć.

pdf Dekret o powołaniu Centrum 
pdf Statut
pdf Dekret o współpracy Centrum 

Dane rejestrowe:
pdf Rozporządzenie Dz. U. 118/98
pdf NIP 873-26-85-639
pdf REGON 851652063
pdf PKD 2007