Działamy aktywnie!

logo UKS KANASport sprzyja kształtowaniu takich cech charakteru jak: wytrwałość, odwaga, umiejętność, współpracy w zespole, pokonywanie własnych słabości, samodyscyplina, uczciwość, umiejętność godzenia się z porażką, pracowitość, organizacyjność itp. Sport jest często traktowany jako wzór dla współzawodnictwa o wyższą rangę osiągnięć w innych sferach działalności w duchu FAIR PLAY. Stwarza możliwość szerokiego wpływu na kształtowanie postaw ludzkich i należy to tylko umiejętnie wykorzystać.

Dlatego też KCEM KANA od wielu lat prowadzi zajęcia w różnych dyscyplinach sportowych: pływanie, jachty, boules, kajaki, nordic walking, szachy, brydż, rowery, narty, snowboard, sporty motorowe, piłka nożna, pilastes, itp. Zajęcia dedykowane są w szczególności dla dzieci i młodzieży. Organizacja licznych obozów zimowych i letnich jest świadectwem ogromnego zainteresowania działalnością sportowo-rekreacyjną KANY. Organizacja ligi szachowej i frekwencja na zajęciach świadczy o dużym zainteresowaniu sekcją.

Z myślą o naszych podopiecznych z inicjatywy KANY utworzony został Uczniowski Klub Sportowy KANA, by jeszcze pełniej móc wykorzystać potencjał jaki znajduje się w sporcie i młodych ludziach. Zarejestrowany UKS KANA od tego roku przejmie na siebie całą działalność rekreacyjno-sportową związaną do tej pory z działalnością KANY.

Zapraszamy wszystkich na proponowane wyjazdy i zajęcia. Do zobaczenia!