Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej

pwd plakatProjekt, który realizuje KANA, pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Placówka znajdująca się w KANIE oferuje pomoc specjalistyczną poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, psychoprofilaktycznych, oddziaływań korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych. Zapewnia wychowankom również pomoc w nauce, organizację czasu wolnego oraz zajęcia skierowane na rozwój zainteresowań jak np. edukacja, zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne i komputerowe. Wyspecjalizowana kadra prowadzi pracę indywidualną z wychowankiem w oparciu o programy korekcyjne. Udzielana jest pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Placówka oferuje pomoc socjalną przez zapewnienie wychowankom jednego ciepłego posiłku. Placówka otwarta jest we wszystkie dni robocze. Pobyt w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny! Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Placówka obejmuje wsparciem 45 wychowanków z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

W celu dokonania rekrutacji należy pobrać, wypełnić i złożyć w sekretariacie KCEM KANA "Kartę zgłoszeniową". 

Dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie KANY, ul. Mościckiego 12 oraz telefonicznie tel. 14 6-888-111.


 pdfx60Pobierz Karte zgłoszeniową