Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA
ul. Mościckiego 12, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 6 888 111
e-mail: kana@kana.pl
www.kana.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA – EDUKACJA+
ROK 2018/2019

DANE PERSONALNE

Imię i nazwisko*

PESEL*

Adres zamieszkania*

Data i miejsce urodzenia*

Numer telefonu*
* Pola obowiązkowe.E-mail uczestnika

E-mail rodzica/opiekuna

imię nazwisko

kod miejscowość ulica

(format R-M-D) miejscowość

uczestnika rodzica/opiekunaadres e-mail

 

adres e-mail

UWAGA! PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z SZCZEGÓŁAMI OFERTY

Zgłaszam swój udział w kursie/kursach:
MIEJSCE: Tarnów - Centrum, ul. Mościckiego 12

I. KURSY PODSTAWOWE DOFINANSOWANE PRZEZ BISKUPA TARNOWSKIEGO

1. ZAJĘCIA JĘZYKOWE - Kurs roczny (60 godz.) – koszt 600 zł.

-4 lat, -5 lat, -6 lat, -7 lat, -8 lat, -9 lat, -10 lat, -11 lat, -12 lat, -13 lat, -14 lat,

-15 lat (przygotowanie do egzaminu), -16 lat (przygotowanie do egzaminu)

W przypadku zajęć językowych na początku zostaną przeprowadzone testy diagnozujące poziom wiedzy uczestników celem przypisania ich do odpowiednich grup zaawansowania.

 

2. ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE - Kurs roczny (60 godz.) – koszt 600 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA - MATEMATYKA

- klasa 4, - klasa 5, - klasa 6, - klasa 7, - klasa 8 (przygotowanie do egzaminu)

GIMNAZJUM - MATEMATYKA

- klasa 3 (przygotowanie do egzaminu)

SZKOŁA PODSTAWOWA i GIMNAZJUM - MUZYKA

- nauka i doskonalenie gry na gitarze

3. SZKOŁY ŚREDNIE - Kurs roczny (60 godz.) – koszt 600 zł. - UCZEŃ LICEUM, - UCZEŃ TECHNIKUM

ANGIELSKI

- klasa 1-2 poziom niższy
- klasa 1-2 poziom wyższy
-
maturzyści – mat. podstawowa (pisemna, ustna)
- maturzyści – mat. rozszerzona (pisemna, ustna)

NIEMIECKI

- maturzyści – mat. podstawowa (pisemna, ustna)
-
maturzyści – mat. rozszerzona (pisemna, ustna)

JĘZYK POLSKI

- maturzyści – mat. podstawowa (pisemna, ustna)
-
maturzyści – mat. rozszerzona (pisemna, ustna)

MATEMATYKA

- klasa 1-2 pogotowie matematyczne
- maturzyści – mat. podstawowa
-
maturzyści – mat. rozszerzona

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY
-
Biologia dla maturzystów
- Chemia dla maturzystów

MUZYKA
- nauka i doskonalenie gry na gitarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KURSY INDYWIDUALNE

- Kurs językowy – (60 min.)  40zł, język
- Kurs przedmiotowy – (60 min.)  40zł, przedmiot

 III. KURSY SPECJALISTYCZNE 

Kurs języka migowego  - (60 godz.)  100zł

Szczegóły (terminy, program zajęć, ilość godzin) do ustalenia z wykładowcą.

IV. KURSY DLA DOROSŁYCH

KURSY JĘZYKOWE
KURS ROCZNY - (90 godz.) - koszt 700 zł.:

- angielski dla początkujących
- angielski dla średniozaawansowanych-kontynuacja
- angielski dla średniozaawansowanych
- angielski dla zaawansowanych

- niemiecki dla początkujących
- niemiecki średniozaawansowanych
- niemiecki zaawansowanych
- francuski dla początkujących
- francuski dla średniozaawansowanych

 

 

 

 

 

Kwalifikacja na kurs nie wymaga udokumentowania dochodów w rodzinie.

V. ZAJĘCIA BEZPŁATNE FINANSOWANE PRZEZ BISKUPA TARNOWSKIEGO

szachy  brydż

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zobowiązuję się, do:

Zapoznałem się z regulaminem KCEM KANA,
Regularnego uczęszczania na zajęcia,
Dokonania wpłaty za kurs w określonych wyżej terminach.
Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku dla potrzeb KCEM KANA

OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie powyższych danych osobowych oraz umieszczenie ich w bazie danych KCEM KANA oraz UKS KANA, zgodnie z Art.24 ust.1 i/lub Art.25 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883) i ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz na umieszczanie materiału fotograficznego utworzonego podczas działań KCEM KANA i UKS KANA.

Tarnów, dnia 2019-02-19

 

 

 

 


                                                                                    
           


Prosimy o wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do KCEM KANA.

ZATWIERDZ I WYDRUKUJ