Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA ul. Mościckiego 12, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 6 888 111; fax +48 14 6 888 113
e-mail: sekretariat@kana.pl
Strona WWW: kana.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA – EDUKACJA+
ROK 2021/2022

DANE PERSONALNE

Imię i nazwisko*

PESEL*

Adres zamieszkania*

Data i miejsce urodzenia*

Telefon uczestnika*

E-mail uczestnika*

Nazwa i adres szkoły

imię nazwisko

kod miejscowość ulica

(format R-M-D) miejscowość

rodzica/opiekuna

* Pola obowiązkowe.

UWAGA! PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z SZCZEGÓŁAMI OFERTY

I. KURSY PODSTAWOWE DOFINANSOWANE PRZEZ BISKUPA TARNOWSKIEGO

1. ZAJĘCIA JĘZYKOWE - Kurs roczny (60 godz.) – koszt 800 zł.

ANGIELSKI
7 lat  
8 lat  
9 lat


10 lat  
11 lat  
12 lat


13 lat  
14 lat  
15 lat (przygotowanie do egzaminu)

W przypadku zajęć językowych na początku zostaną przeprowadzone testy diagnozujące poziom wiedzy uczestników celem przypisania ich do odpowiednich grup zaawansowania.

2. ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE - Kurs roczny (60 godz.) – koszt 800 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA

MATEMATYKA

klasa 4  
klasa 5  
klasa 6
klasa 7  
klasa 8 (przygotowanie do egzaminu) 
MUZYKA


Gra na gitarze

3. SZKOŁY ŚREDNIE - Kurs roczny (60 godz.) – koszt 800 zł.

UCZEŃ LICEUM UCZEŃ TECHNIKUM

ANGIELSKI
klasa 1-2
klasa 3
klasa 4 (technikum)
maturzyści – mat. podstawowa (pisemna, ustna)
maturzyści – mat. rozszerzona (pisemna, ustna)

JĘZYK POLSKI
maturzyści – mat. podstawowa (pisemna, ustna)
maturzyści – mat. rozszerzona (pisemna, ustna)

MATEMATYKA
klasa 1-2 pogotowie matematyczne
maturzyści – mat. podstawowa
maturzyści – mat. rozszerzona

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY
Biologia dla maturzystów
Chemia dla maturzystów

II. KURSY INDYWIDUALNE


Kurs przedmiotowy – (60 min.)  60zł

 Język/przedmiot Poziom

IV. KURSY DLA DOROSŁYCH

KURSY JĘZYKOWE - KURS ROCZNY - (90 godz.) - koszt 900 zł.:

angielski dla początkujących
angielski dla początkujących-kontynuacja
angielski dla średniozaawansowanych
angielski dla zaawansowanych

niemiecki dla początkujących
niemiecki dla średniozaawansowanych
niemiecki dla zaawansowanych
francuski dla początkujących
francuski dla średniozaawansowanych

Kwalifikacja na kurs nie wymaga udokumentowania dochodów w rodzinie.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zobowiązuję się, do:

Zapoznania się z regulaminem KCEM KANA, regularnego uczęszczania na zajęcia, dokonania wpłaty za kurs w określonych wyżej terminach, wyrażenia zgody na udostępnienie wizerunku dla potrzeb KCEM KANA

 

 

OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie powyższych danych osobowych oraz umieszczenie ich w bazie danych KCEM KANA oraz UKS KANA, zgodnie z Art.24 ust.1 i/lub Art.25 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883) i ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz na umieszczanie materiału fotograficznego utworzonego podczas działań KCEM KANA i UKS KANA.

 

Tarnów, dnia 2022-01-20

 

 

 

 

 


Podpis kursanta                                                 Podpis rodzica/prawnego opiekuna

                                                        


Prosimy o wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do KCEM KANA.
Prosimy o wydruk dwustronny.

ZATWIERDZ I WYDRUKUJ