Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA ul. Mościckiego 12, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 6 888 111; fax +48 14 6 888 113
e-mail: kana@tarnow.kana.pl
www.kana.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA – EDUKACJA+
ROK 2020/2021

DANE PERSONALNE

Imię i nazwisko*

PESEL*

Adres zamieszkania*

Data i miejsce urodzenia*

Telefon uczestnika*

E-mail uczestnika*

Nazwa i adres szkoły

imię nazwisko

kod miejscowość ulica

(format R-M-D) miejscowość

rodzica/opiekuna

* Pola obowiązkowe.

UWAGA! PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z SZCZEGÓŁAMI OFERTY

I. KURSY PODSTAWOWE DOFINANSOWANE PRZEZ BISKUPA TARNOWSKIEGO

1. ZAJĘCIA JĘZYKOWE - Kurs roczny (60 godz.) – koszt 700 zł.

ANGIELSKI
4 lat  
5 lat  
6 lat


7 lat  
8 lat  
9 lat


10 lat  
11 lat  
12 lat


13 lat  
14 lat  
15 lat (przygotowanie do egzaminu)

W przypadku zajęć językowych na początku zostaną przeprowadzone testy diagnozujące poziom wiedzy uczestników celem przypisania ich do odpowiednich grup zaawansowania.

2. ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE - Kurs roczny (60 godz.) – koszt 700 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA

MATEMATYKA

klasa 4  
klasa 5  
klasa 6


klasa 7  
kalsa 8 (przygotowanie do egzaminu) MUZYKA


Gra na gitarze

3. SZKOŁY ŚREDNIE - Kurs roczny (60 godz.) – koszt 700 zł.

UCZEŃ LICEUM UCZEŃ TECHNIKUM

ANGIELSKI
klasa 1-2 poziom niższy
klasa 1-2 poziom wyższy
maturzyści – mat. podstawowa (pisemna, ustna)
maturzyści – mat. rozszerzona (pisemna, ustna)

NIEMIECKI
maturzyści – mat. podstawowa (pisemna, ustna)
maturzyści – mat. rozszerzona (pisemna, ustna)

JĘZYK POLSKI
maturzyści – mat. podstawowa (pisemna, ustna)
maturzyści – mat. rozszerzona (pisemna, ustna)

MATEMATYKA
klasa 1-2 pogotowie matematyczne
maturzyści – mat. podstawowa
maturzyści – mat. rozszerzona

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY
Biologia dla maturzystów
Chemia dla maturzystów

MUZYKA
nauka i doskonalenie gry na gitarze

II. KURSY INDYWIDUALNE III. KURSY SPECJALISTYCZNE   

Kurs językowy – (60 min.) 50zł
Kurs przedmiotowy – (60 min.)  50zł

 Język/przedmiot Poziom
Kurs języka migowego – (60 godzin.) 250 zł.

IV. KURSY DLA DOROSŁYCH

KURSY JĘZYKOWE - KURS ROCZNY - (90 godz.) - koszt 800 zł.:

angielski dla początkujących
angielski dla średniozaawansowanych - kontynuacja
angielski dla średniozaawansowanych
angielski dla zaawansowanych

niemiecki dla początkujących
niemiecki dla średniozaawansowanych
niemiecki dla zaawansowanych
francuski dla początkujących
francuski dla średniozaawansowanych

Kwalifikacja na kurs nie wymaga udokumentowania dochodów w rodzinie.

V. ZAJĘCIA BEZPŁATNE FINANSOWANE PRZEZ BISKUPA TARNOWSKIEGO

szachy    brydż 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zobowiązuję się, do:

Zapoznania się z regulaminem KCEM KANA, regularnego uczęszczania na zajęcia, dokonania wpłaty za kurs w określonych wyżej terminach, wyrażenia zgody na udostępnienie wizerunku dla potrzeb KCEM KANA

 

 

OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie powyższych danych osobowych oraz umieszczenie ich w bazie danych KCEM KANA oraz UKS KANA, zgodnie z Art.24 ust.1 i/lub Art.25 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883) i ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz na umieszczanie materiału fotograficznego utworzonego podczas działań KCEM KANA i UKS KANA.

 

Tarnów, dnia 2021-05-11

 

 

 

 

 


Podpis kursanta                                                 Podpis rodzica/prawnego opiekuna

                                                        


Prosimy o wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do KCEM KANA.
Prosimy o wydruk dwustronny.

ZATWIERDZ I WYDRUKUJ