Informacja o projekcie

Celem projektu jest podtrzymywanie aktywności osób starszych, zarówno aktywności społecznej jak i fizycznej. Cel zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie czterech Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej (MCAS), które będą oferować atrakcyjne zajęcia dla osób starszych. W ramach projektu wsparta zostanie działalność czterech Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, które zlokalizowane są blisko skupisk zamieszkiwanych przez osoby starsze i są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Projekt obejmie swoim zasięgiem całe miasto po jednym Centrum w każdym z niżej wymienionych obszarów:

  1. Obszar północ – obejmuje osiedla Klikowa, Krzyż, Piaskówka.
  2. Obszar centrum – obejmuje osiedla Strusina, Starówka, Grabówka, Gumniska-Zabłocie.
  3. Obszar wschód – obejmuje osiedla Westerplatte, Legionów, Jasna, Zielone, Rzędzin.
  4. Obszar zachód – obejmuje osiedla Mościce, Koszyce, Chyszów, Krakowska.

W zależności od potrzeb zajęcia dla seniorów będą prowadzone poza siedzibą Centrów.

  • Tarnów - Centrum ul. Mościckiego 12, prowadzone przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie
  • Tarnów - Północ ul. Pułaskiego 92, prowadzone przez Stowarzyszenie „Medycyna Polska”
  • Tarnów - Wschód ul. Bitwy Pod Studziankami 5, prowadzone przez Stowarzyszenie "Senior Na Czasie"
  • Tarnów - Zachód (Mościce) ul. Zbylitowska 5, prowadzone przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie

O nas...

KANA jest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego. Poprzez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, kursy szkoleniowe oraz liczne projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

KANA w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Podnosi ich poziom edukacyjny i wychowawczy, stwarza dla nich szansę właściwego rozwoju, wspiera ich w starcie życiowym oraz w drodze ku pełnej dojrzałości.

KANA aktywizuje dorosłych, w tym seniorów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, pomagając w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu zainteresowań.

Kontakt

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"
Mościckiego 12
33-100 Tarnów,
tel./fax 14 68-88-111
e-mail:sekretariat@kana.pl

REGON: 851-652-063
NIP: 873-26-85-639

NASZE KONTO:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Tarnów PL: 
80203000451110000002367890

Sekretariat czynny:
poniedziałek - 8.00-20.00
wtorek - 13.00-20.00
środa - 13.00 - 20.00
czwartek - 8.00-20.00
piątek - 11.00-20.00

Lokalizacja

mapa