Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II – Zdalnie i cyfrowo

w holdzieJan Paweł II i nauka, którą głosił, jest wielką skarbnicą treści poznawczych i wychowawczych. Decyzją Sejmu rok 2020 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II. Każdy młody człowiek potrzebuje w swoim życiu autorytetu, kogoś, kto będzie dla niego wzorem do naśladowania.

W ramach obchodów Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie, Uniwersytet Społeczny Nauczania Jana Pawła II w Tarnowie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego otwarło II edycję projektu Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II – Zdalnie i cyfrowo. Projekt jest współfinansowany z UMWM. W ramach projektu planowane są następujące elementy:

Konkurs dla nauczycieli na opracowanie scenariusza lekcji - 01.09 – 30.09.2020
w oparciu o metodę WebQuest lub Odwróconej klasy nawiązującego do jednego z wymienionych niżej obszarów tematycznych:
• „Szacunek dla dziejów narodu polskiego w nauczaniu Jana Pawła II”.
• „Jan Paweł II - papież rodziny”.
• „Pielgrzymki Jana Pawła do Polski”.

pdfx60Regulamin


Konkurs multimedialny - 01.09 – 12.10.2020
dla do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na wykonanie prezentacji multimedialnej na jeden temat, wybrany z przedstawionych poniżej propozycji:

Szkoła podstawowa
- „Jan Paweł II – Papież Pielgrzym”.
- „Pasje Jana Pawła II”.
- „Co to znaczy przebaczać? Jak to robił Jan Paweł II”.

pdfx60Regulamin

Szkoła ponadpodstawowa
- „Idea Światowych Dni Młodzieży”.
- „Jan Paweł II w Diecezji Tarnowskiej”.
- „Cywilizacja miłości w nauczaniu Jana Pawła II”.

pdfx60Regulamin


Konkurs literacki - 01.09 – 19.10.2020
dla uczniów szkół podstawowych  (klasy 6-8) i ponadpodstawowych  na prowadzenie bloga na temat „Jan Paweł II i moja rodzina”, zainspirowanej wywiadami, wspomnieniami i doświadczeniami rodzin uczniów związanych z osobą Polskiego Papieża.

pdfx60Regulamin


Konkurs plastyczny - 01.09 – 12.10.2020
z wykorzystaniem dowolnego programu graficznego dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6,7-8) i ponadpodstawowych  na wykonanie pracy plastycznej na jeden temat, wybrany z przedstawionych poniżej propozycji:
- „Jan Paweł II – Największy misjonarz świata”,
- „Pielgrzymki Jana Pawła II do diecezji tarnowskiej”.
- „Polscy święci i błogosławieni kanonizowani i beatyfikowani przez Jana Pawła II”.

pdfx60Regulamin


Gra miejska - 23.10.2020
"Śladami Jana Pawła II w Tarnowie" z udziałem uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas 7 – 8 szkół podstawowych.

pdfx60Regulamin


Quiz tematyczny - 23.10.2020
„ Śladami Jana Pawła II w Tarnowie”. Udział wezmą uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie klas 7- 8 szkół podstawowych.

pdfx60Regulamin


Konferencja naukowa - 17.11.2020
„Aby «człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem»”. Pedagogiczne inspiracje nauczaniem Papieża Jana Pawła II”. Podczas konferencji odbędą się 3 wykłady i dyskusja panelowa.

Na konferencji zostaną wręczone również nagrody dla Laureatów konkursu dla nauczycieli i uczniów. Na konferencję zaproszeni zostaną przedstawiciele Kościoła, władz państwowych oraz samorządu terytorialnego.


Szczegóły na stronie:
mcdn.edu.pl/jpii
kana.pl
tarnow.ksw.pl
upjp2.edu.pl