3 kwietnia 2023

Srebrna Małopolska 2030….

Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ogłosił konsultacje społeczne projektu Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030.

Spotkanie konsultacyjne w przedmiotowej sprawie odbyło się  Tarnowie  w Sali Lustrzanej 31 marca 2023.Uczestniczyli :

 członkowie Tarnowskiej Rady Seniorów, CUS, członkowie większości klubów seniora w Tarnowie.

Nasz klub reprezentowała dziesięcioosobowa grupa seniorów z członkiem obecnego zarządu Klaudią Tarczoń na czele.

Spotkanie w Tarnowie prowadziła Aneta Widak Kierownik

Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych UMWM wraz z zespołem prelegentów.

Od strony organizacyjnej wydarzenie wspierała Tarnowska Rada Seniorów.

O pracy klubu KANA mówiła Maria Gogojewicz-Pęcherek.

W przerwie obrad można było skorzystać z poczęstunku

Wydarzenie uświetnił występ Zespołu SIEMASZKI z MCAS Siemacha Nestor oraz Jerzy Naleziński  członek  klubu KANA ,który rozbawił zebranych znakomitą interpretacją wiersza Mariana Załuckiego ”Komfort działa”.

Spotkanie prowadziła Lidia Jaźwińska przewodnicząca TRS.

Skip to content