„Rzeczywiście wolni” - ks. Bp Artur Ważny #2

WAZNY 02Dzisiejsza nauka będzie m.in. o czterech miłościach bez których człowiek nie jest w stanie prawidłowo wzrastać... każda z nich jest nam niezwykle potrzebna, ale czy jeśli którejś zabraknie, to wciąż jest dla nas nadzieja? Posłuchajcie Ks. Bpa Artura Ważnego.

Zdjęcia, montaż: Tomasz Wnuk
Koordynacja: Aleksandra Małochleb
Grafika: Joanna Bratek