Królowa bez Nobla |#15 FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA

nobel 15Sinus, cosinus, tangens, contangens. Wyliczanka fajna, ale czy z zadaniami pójdzie równie dobrze? Dziś na drugie śniadanie proponujemy funkcje trygonometryczne. #KrólowabezNobla

Realizacja: Paweł Ryndak