Królowa bez Nobla |#16 FUNKCJA WYKŁADNICZA I LOGARYTMY

nobel 16Robi się trudniej. Albo to po prostu kolejny temat przez który spróbujemy przejść tanecznym krokiem. Bo przecież cała matematyka jest taka - wystarczy tylko posłuchać naszego Pawełka. #KrólowaBezNobla​ #FunkcjaWykładnicza​ #logarytmy

Realizacja: Paweł Ryndak