Uczestnicy i miejsce realizacji projektu

Projekt zakłada udział 320 uczestników w wieku 4 – 21 lat. Realizowany jest w budynku KANY, ul. Mościckiego 12 – Tarnów oraz w budynku KANON, ul. Zbylitowska 5 – Mościce.