Uczestnicy i miejsce realizacji projektu

Oferta placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży z miasta Tarnowa w wieku 6-18 roku życia.

Placówka zlokalizowana jest w budynku KANY przy ul. Mościckiego 12.

Otwarta jest we wszystkie dni robocze w godzinach od 1500 do 1900, a w okresie ferii zimowych i wakacji oraz w dni wolne od nauki szkolnej w godzinach od 1000 do 1400.

Obejmuje opieką 45 wychowanków:

  • z rodzin wielodzietnych,
  • z rodzin zgłaszających się samodzielnie, będących w trudnej sytuacji życiowej,
  • z rodzin będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • zgłoszonych z innych instytucji oświatowych jako wymagających wsparcia, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • z niepowodzeniami edukacyjnymi wynikającymi z zaniedbań środowiskowych,
  • z zaburzeniami komunikacji językowej,
  • z zaburzeniami zachowania.

O nas...

KANA jest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego. Poprzez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, kursy szkoleniowe oraz liczne projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

KANA w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Podnosi ich poziom edukacyjny i wychowawczy, stwarza dla nich szansę właściwego rozwoju, wspiera ich w starcie życiowym oraz w drodze ku pełnej dojrzałości.

KANA aktywizuje dorosłych, w tym seniorów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, pomagając w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu zainteresowań.

Kontakt

Katolickie Centrum Edukacji KANA
Mościckiego 12
33-100 Tarnów,
tel./fax 14 68-88-111
e-mail:sekretariat@kana.pl

REGON: 851-652-063
NIP: 873-26-85-639

NASZE KONTO:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Tarnów PL: 
80203000451110000002367890

Sekretariat czynny:
poniedziałek-piątek:  12.00-20.00

Lokalizacja

mapa