Uczestnicy projektu

Oferta placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 roku życia .

Obejmuje opieką 45 wychowanków:

  • z rodzin wielodzietnych,
  • z rodzin zgłaszających się samodzielnie, będących w trudnej sytuacji życiowej,
  • z rodzin będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • zgłoszonych z innych instytucji oświatowych jako wymagających wsparcia, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • z niepowodzeniami edukacyjnymi wynikającymi z zaniedbań środowiskowych,
  • z zaburzeniami komunikacji językowej,
  • z zaburzeniami zachowania.