Uczestnicy i miejsce realizacji projektu

Oferta placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży z miasta Tarnowa w wieku 6-18 roku życia.

Placówka zlokalizowana jest w budynku KANY przy ul. Mościckiego 12.

Otwarta jest we wszystkie dni robocze w godzinach od 1500 do 1900, a w okresie ferii zimowych i wakacji oraz w dni wolne od nauki szkolnej w godzinach od 1000 do 1400.

Obejmuje opieką 45 wychowanków:

  • z rodzin wielodzietnych,
  • z rodzin zgłaszających się samodzielnie, będących w trudnej sytuacji życiowej,
  • z rodzin będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • zgłoszonych z innych instytucji oświatowych jako wymagających wsparcia, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • z niepowodzeniami edukacyjnymi wynikającymi z zaniedbań środowiskowych,
  • z zaburzeniami komunikacji językowej,
  • z zaburzeniami zachowania.