Uczestnicy i miejsce realizacji projektu

Projekt jest projektem ogólnopolskim.  Odbiorcami są widzowie i słuchacze środków społecznego przekazu.