Idea KCEM Kana

KANA, podobnie jak ta Galilejska z kart Ewangelii, jest miejscem spotkania wielu pokoleń i radości budowania społeczności oraz oddziaływania na środowisko, w którym przyszło współczesnemu człowiekowi realizować swoje plany i marzenia. Dostrzeżenie problemu, wzajemna pomoc i wsparcie jest obecne i dzisiaj w działalności tarnowskiej KANY. Każda z zaangażowanych osób współpracująca z KANĄ, stara się, aby pomoc skutecznie docierała do potrzebujących wsparcia.

Rok 1998 był czasem, w którym została powołana tarnowska KANA, której zadaniem było – poprzez bezpłatne zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin wiedzy – wsparcie młodych ludzi w starcie życiowym, w drodze ku pełnej dojrzałości.

Na przestrzeni ćwierćwiecza zmieniały się potrzeby społeczne, a także rola KANY.
Dzisiaj KANA jest nowocześnie zarządzaną instytucją, która realizuje swoją misję wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym seniorów. Podejmując liczne projekty międzynarodowe, regionalne oraz lokalne, KANA stara się włączać w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Edukacja+

Nasza działalność sprowadza się do wspólnego mianownika, który określamy jako EDUKACJA +.Plus znaczy więcej, pełniej, bliżej.

Dla dzieci i młodzieży prowadzone są zajęcie takie, jak: kursy przedmiotowe, językowe, maturalne; wyjazdy, obozy, zajęcia żeglarskie, kajakowe, rowerowe, szachowe, językowe, edukacyjne; projekty, zajęcia specjalistyczne, warsztaty. Zakres działań obejmuje również zajęcia dla osób aktywnych – 50+ – kurs komputerowy, językowy, zajęcia pilastes, dequpage, fotograficzne, wyjazdy, spotkania z zaproszonymi osobami. Dokładamy wszelkich starań, aby przedstawiać szeroki wachlarz oferty skierowanej do różnego rodzaju odbiorców i pod kątem potrzeb danej grupy wiekowej.

Poprzez połączenie kultury, aktywności, nauki i animacji realizowane są liczne projekty zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, które charakteryzują się jakością i różnorodnością w swojej formie. Elementy dopełniając się wzajemnie tworzą wartość dodaną każdego projektu.Połączenie wielopokoleniowe i wzajemna interakcja pozwala na wymianę doświadczeń i ponadczasowych wartości.

Kultura i wychowanie

Nie chcemy zastępować w żaden sposób rodziców w procesie wychowania dzieci. Na miarę naszych możliwości, chcemy ich w tym wspierać, pomagając im kształtować młode pokolenie w duchu wzajemnej odpowiedzialności.

Wychowanie zakłada potrzebę wartości. Dlatego uważamy, że określenie celu wychowania nie jest wystarczające. Trzeba również określić metody i sposoby jego realizacji. Ponadto muszą zaistnieć warunki umożliwiające zarówno poznanie wartości, jak i ich realizowanie w życiu. Niewątpliwie najważniejszym czynnikiem kształtującym system wartości młodego człowieka jest obecność osobowych wzorców w życiu rodzinnym, szkolnym, społecznym i religijnym. Przebywanie z osobami, które nie tylko deklarują jakieś wartości, ale także je realizują, stanowi najważniejszą gwarancję ich przyswajania i świadomej akceptacji. Warto wychowywać do rozumienia wartości jakimi są życie i zdrowie, które integrują, kierują i pozwalają ochraniać ludzkie istnienie; warto uwypuklać i kształtować całą gamę wartości ze sfery psychicznej, m.in. myślenie, odczuwanie, wyobraźnię, kreatywność, rozwagę, inteligencję, odpowiedzialność czy też umiejętność przebaczania. Są to wartości rozwojowe a jednocześnie sensotwórcze. Wśród wartości społecznych kładziemy nacisk na kształtowanie relacji jednostki z innymi osobami czy też grupami. Ukazujemy wartość rodziny, narodu, państwa, przyjaźni, uczciwości czy miłości. Nie boimy się ukazywania w procesie wychowania wartości, które dotykają głębokiej sfery życia duchowego człowieka.

Wielotematyczność i cykliczność zajęć

Zajęcia dają uczestnikom możliwość wszechstronnego działania, uaktywniając przy tym wszystkie zmysły. Łączymy wiele zagadnień i przez to pozwalamy w sposób syntetyczny spojrzeć na świat i odejść od szufladkowego segregowania wiedzy. W dziedzinach kultury, sztuki, nauki, sportu uczestnicy zajęć rozwijają indywidualne zdolności i kształtują zdolności interpersonalne. Uczymy zdolności abstrakcyjnego myślenia i wyobraźni oraz wykorzystywania zdobytej wcześniej wiedzy do dalszych poszukiwań.Zajęcia dają możliwość uczestnikom do wszechstronnego działania uaktywniając przy tym wszystkie zmysły. Naszym zadaniem jest edukacja, która poprzez pracę z książką, obrazem, muzyką, ale też współzawodnictwo w grach, zabawach i zajęciach sportowych dostarcza wrażeń estetycznych oraz emocjonalnych.Działania realizujemy poprzez regularne zajęcia. Ten element gwarantuję skuteczność zdobywanej wiedzy, umiejętności i przyjaźni z innymi.

Budowanie zdrowej i trwałej społeczności

Hierarchiczna struktura każdej grupy zakłada różnorodność ról społecznych pełnionych przez jej członków. Staramy się wskazywać na to, iż właściwe wydaje się budowanie społeczności opartej na ponadczasowych zasadach i wartościach tak, by w przyszłościmimo przeciwności, mocno trwała przy swoim zdaniu. Członek grupy, który postępuje zgodnie z normami, spotyka się z akceptacją przez innych. Dzieci i młodzież w relacjach z rówieśnikami uczą się przedstawiać własny punkt widzenia, słuchać, co mają do powiedzenia inni, stają przed koniecznością uzgadniania stanowisk i dochodzenia do wspólnych rozwiązań. Role, w jakich młody człowiek występuje w grupie rówieśniczej, mogą być rolami przez nich przyjętymi, nadanymi lub przypisanymi przez grupę. Wiążą się one  z pewnymi umiejętnościami, które jednostka posiada. Staramy się odkrywać takie role i pomagać wypracować takie postawy, które umożliwią z kolei na pozytywne wejście jednostki w interakcje społeczne. Kontakty z rówieśnikami stymulują rozwój ruchowy, poznawczy, społeczny i emocjonalny, dlatego praca w grupach pomaga nawiązywać kontakty społeczne, współpracować, zgłaszać inicjatywy, bronić własnych interesów, negocjować, dochodzić do wspólnych rozwiązań, pełnić rolę przywódcy i podporządkowywać się kierownictwu innych.

    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
        Skip to content