Klauzula informacyjna RODO

Od 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W związku z dostosowaniem procesu przetwarzania danych osobowych podanych przez Państwa w Kartach Zgłoszeniowych i Kwalifikacyjnych Katolickie Centrum Edukacji KANA z siedzibą w Tarnowie, ul. Mościckiego 12, 33-100 Tarnów (NIP 873-26-85-639 – dalej: KCE KANA) zgodnie z ar 13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KCE KANA, e-mail: sekretariat@kana.pl
 2. W KCE KANA został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z postanowieniami RODO, kontakt e-mail: rodo@kana.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe:
  • na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO będą przetwarzane w celu podjęcia działań niezbędnych w procesie rekrutacji i jej wykonania;
  • na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO będą przetwarzane w celu windykacji ewentualnych zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia;
  • na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO będą przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i prowadzenie ewidencji dokonanych wpłat;
  • na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. w celu prowadzenia dokumentacji rekrutacyjnej, edukacyjnej i psychologicznej.
 1. Dane, które gromadzimy nie są przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza obszar UE.
 2. Pani/Pana dane osobowe wskazane w pkt 3 będą przechowywane nie krócej niż 5 lat.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych warunkuje proces rekrutacji.