EPIcentrum Rodziny – Projekt dofinansowany w konkursie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Po pierwsze Rodzina!” na rok 2022

Uczestnicy i miejsce

Projekt jest projektem ogólnopolskim.

Odbiorcami są widzowie i słuchacze środków społecznego przekazu.

Skip to content