KCE KANA jest Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej KANA.

 

Kontakt z Kierownikiem PWD

Małgorzata Pamuła
tel. 516-488-112

Elementy projektu

Sposobem realizacji zadania są:

W ramach organizacji czasu wolnego wychowankowie mają zapewnione:

    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
        Skip to content